Cookies?

Effektiv iltning af søer og vand

Bioreco300

Med BioReco 300 kan iltes effektivt søer og vandløb med et lavt energiforbrug. BioReco 300 skaber naturlig balance uden tilsætning af kemikalier og du vælger derfor en Grøn Løsning med BioReco 300.

BioReco 300 dækker ca. 1 Ha sø uanset vanddybde. De hydrauliske bevægelser vertikalt, trækker vandet op fra bunden til overfladen og bliver tilført ilt af BioReco.

 Om-bioreco-1_1

Den omrørende effekt (de vandrette bevægelser) bringer mikroboblerne med ilt.

BioReco 300 frembringer mikroskopiske bobler, som ikke straks stiger til overfladen, men derimod langsomt breder sig rundt i omgivelserne.
Ilten fordeler sig fra top til bund, uanset springlag, og kan registreres op til et hundrede meter væk fra maskinen.

 Om -bioreco -2

BioReco 300 er en patenteret maskine, som med et meget lavt energiforbrug, forsyner vand med luft/ilt. Denne proces er en meget effektiv måde til at forbedre vandkvaliteten i en for næringsrig sø, eller i det hele taget at sikre gode biologiske forhold i søer og vandløb.

Har man en sø med bundslam, så vil ilten fra maskinen have stor indflydelse på kompostering af slamlaget. Efterhånden som komposteringsprocessen kører, vil der blive mere og mere ilt til rådighed for organismer og dyr, som vil starte nedbrydning af alger og planterester. På denne måde vil der blive tilført mere lys til søbunden og derved skabe betingelser for, at bundplanter kan udvikle sig positivt.


Til søer med – ildelugtende slam, algesuppe, ingen sigtbarhed eller iltsvind, kan BioReco 300 være et godt alternativ til at løse opgaven.
Til vandløb, rensesystemer, procesvand m.v., som kræver iltning af vand, vil BioReco 300 være en god løsning, da den i de fleste tilfælde vil kunne passes ind i systemet og processen.

BioReco 300 kan anvendes gang på gang og er let at flytte. Den er produceret af langtidsholdbare materialer og den er billig i drift.

 

Download brochure om BioReco (PDF / 3,3MB): PDF.logo-PDF.gif

Lind Jensens Maskinfabrik A/S
Kroghusvej 7, Højmark
DK-6940 Lem St.

CVR: 52994918
Tel.: +45 97 34 32 00
Fax: +45 96 74 42 96
E-mail: ljm@ljm.dk

Lloyds Register Quality AssuranceLind Jensens Maskinfabrik A/S er
ISO9001:2008 certificeret af
Lloyd's Register Quality Assurance

 

_________________________________________

_______________________________________

 _______________________________________________

ISPM 15 Certificering